ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมสินค้าของเราได้ยังร้านค้าต่างๆ ที่ปรากฎ เพื่อทดลองสินค้าหรือขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ตามความต้องการ